Anh Hiền – 12xx – FLC Quang Trung

Chất liệu: MDF An Cường – phụ kiện EURO GOLD

Số lượng phòng: 04 ( 1 khách, 1 bếp, 2 ngủ)

Tổng chi phí: 85.000.000 VNĐ